Infar
Infar
Infar

INFAR Corporate Performance Management

Zmieniamy dane w informacje i wiedzę

Każda branża jest unikalna. Ma swoją specyfikę i wyzwania...

 

...swoich unikalnych klientów, odmienne podejścia marketingowe, inne produkty i usługi, własne cele i budżety. Dlatego dane generowane przez poszczególne branże również są unikalne.

 

Dane, zawierające cenne informacje, odnoszące się do procesów biznesowych i zachowań klientów są obficie dostępne w każdej branży. Żyjemy w świecie petabajtów i eksabajtów.

Codziennie produkowane są gigantyczne ilości danych.

Nie trudno zauważyć, że powodzenie każdego biznesu w coraz większym stopniu zależy od sprawnej analizy dostępnych danych. Analityka danych staje się podstwą każdego biznesu.

Oferujemy indywidualne podejście do Twoich unikalnych danych.

W oparciu o IBM Cognos, TM1 i SPSS od 20 lat budujemy rozwiązania wg potrzeb naszych klientów.

 

  - Analityka Biznesowa - wprowadzenie